15.11.2019     11.00-15.45                                                    Purje 9, Tallinn, PIRITA MARINA HOTEL & SPA

 

 

HOONETE SOOJUSTAMISE VÕIMALUSED
Materjalid ja tehnoloogiad

 

5,5-ak/tunniline seminar 

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (5,5 TP)

 

Sihtauditoorium: 
projekteerijad, ehitajad, ehitusinsenerid, kinnisvarahaldajad, eksperdid, kohaliku omavalitsused, 
hooldeettevõtjad, vastava ehitusmaterjalide tootjad ja järelevalvet teostavad isikud 

 

ETTEKANDE SISUKORD: 

 • Soojusisolatsiooni rollist hoone sisekliima ja energiatõhususe kujundamisel
 • Soojustamise tehniline probleemistik – huvitavad väljakutsed nii praktikas kui teoorias
 • Soojuse leviku viisid ja nende arvestamine soojusisoleerimisel
 • Soojustuse tööpõhimõtted erinevates ehitustarindites. Soojustuse kaasfunktsioonid.
 • Hoone õhutiheduse vajalikkus ja õhutihenduse tagamise meetmed
 • Soojustusmaterjalid ja nende omadused, soojustusmaterjalide ja -tehnoloogiate valikuvõimalused nii tava- kui madalenergiamajades
 • Soojustussüsteemi projekteerimine ja soojustustarindi sõlmelahendused
 • Soojustussüsteemide tuleohutus
 • Soojustamistööde tehnoloogia ja kvaliteedinõuded
 • Soojustamistööde korraldus ja juhtimine
 • Soojustuse maksumuse ja tasuvuse hindamise praktilised põhimõtted. Näiteid kulude võrdluse ja tasuvusaja kohta
 • Tüüpvead ja probleemid soojustamisel ning nende vältimine. Näiteid.
 • Soojustamistööde järelevalve ja ekspertiisid.
 • Küsimused - vastused

 


 

Koolituse maksumus
kuni 07. novembrini – 160€+km
alates 08.novembrist – 170€+km
Toimumise aeg ja maht
15.11.2019 11.00 - 15.45
10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine
13.00 – 13.30 Lõuna
Toimumiskoht
Purje 9 Tallinn, PIRITA MARINA HOTEL & SPA
Hotelli ees on tasuta parkimine


 

Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust

 

SOOVIN REGISTREERUDA