Koolitus Kuupäev
REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED
Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon
23 Märts 2023 4,0 TP Registreeru
METALLMATERJALIDE KORROSIOON EHITUSES
METALLMATERJALIDE KORROSIOON EHITUSES
20 Aprill 2023 4,8 TP Registreeru