VESIKÜTTESÜSTEEMID ISEÄRASUSED JA NÕUDED

VESIKÜTTESÜSTEEMID ISEÄRASUSED JA NÕUDED

30.04.2021.a    11.00-16.00                                   PIRITA MARINA HOTEL (uus nimi PIRITA SPORT) Purje 9, TallinnVESIKÜTTESÜSTEEMID
ISEÄRASUSED JA NÕUDED
6-ak/tunniline koolitus

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (6,3 TP)

Sihtauditoorium: 
projekteerijad, ehitajad, ehitusinsenerid, kinnisvarahaldajad, eksperdid, kohaliku omavalitsused, hooldeettevõtjad, vastava ehitusmaterjalide tootjad ja järelevalvet teostavad isikud

ETTEKANDE SISUKORD:

NÕUDED PROJEKTEERIMISELE
 • Kehtivad normatiivdokumendid kütte projekteerimisel. Kütte projekteerimise etapid ja projektide staadiumid
KÖETAVATE HOONETE SISEKLIIMA NÕUDED JA SOOJUSKAOD
 • Sisseõhuparameetrid. Välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT)
 • Piirdekonstruktsioonide U-arvud, nende normatiivsed ja soovituslikud väärtused VV määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ valguses
 • Soojuskadude suurust mõjutavad tegurid
KAASAEGSED KÜTTESÜSTEEMID JA KÜTTEKEHAD
 • Küttesüsteemi valiku kriteeriumid. Vesiküttesüsteemide liigitus
 • Soojuskandja arvutuslikud parameetrid. Madalatemperatuurilised küttesüsteemid
 • Kaasaegsed küttekehad ja nende iseärasused. Küttekehade valik ja nende soojusväljastust mõjutavad tegurid
 • Kiirgusküte. Lagi-, sein- ja põrandküttesüsteemid. Nende iseärasused ja arvutusalused
MITME SOOJUSALLIKAGA KÜTTESÜSTEEMID
 • Nende süsteemide eripärad
 • Nõuded selliste soojusallikatega küttesüsteemidele
 • Kas vana küttesüsteemi üleviimine alternatiivsetele soojusallikatele on küttesüsteemi kaasajastamine?
 • Soojusallika valiku kriteeriumid VV määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ valguses
REGULEERIMINE KAASAEGSETES KÜTTESÜSTEEMIDES
 • Hüdrauliline tasakaalustamine. Tasakaalustusventiilid, nende paiknemine küttesüsteemis. Milline on õigesti tasakaalustatud süsteem? Millal kasutada dünaamilisi tasakaalustusventiile?
 • Tsentraalne reguleerimine. Pumbasegamissõlm, reguleerventilid, Kvs-arv,  reguleerimisulatus ja rõhu suhtarv. Reguleerventiilide valiku alused.
 • Järelreguleerimine. Termostaatventiilid, neile esitatavad nõuded. Milline on efektiivne termostaatventiil?

Koolituse maksumus
kuni 23.aprillini – 165€+km
alates 24.aprillist – 175€+km
Toimumise aeg ja maht
30.04.2021 11.00 - 16.00
10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine
13.00 – 13.30 Lõuna
Toimumiskoht
PIRITA MARINA HOTEL (uus nimi PIRITA SPORT) Purje 9, Tallinn
Hotelli ees on tasuta parkimine

Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat 
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust