REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED

REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED - Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon

14.05.2021.a    11.00-16.00                                  Purje 9, Tallinn, PIRITA MARINA HOTEL (uus nimi PIRITA SPORT)


REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED

Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon

6-ak/tunniline koolitus

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (4 TP)


Sihtauditoorium: 

reoveepuhastite omanikud, ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve tegijad, 

reoveepuhastite ehitusega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid, 

veevärgi kanalisatsioonivete käitlusega kokkupuutuvad isikud


ETTEKANDE SISUKORD:

Reoveepuhastuse olukord asustuspiirkondades

  • puhastite kapatsiteedid
  • nõuded käideldud veele
  • looduslikud ja muud tingimused

Puhastite ekspluatatsiooniks vastuvõtt

Puhastite tööd mõjutavad tegurid

Adekvaatne koormuse hinnang

Millele osutada tähelepanu mehaanilisel eeltöötlusel

  • liivapüünis
  • võre
  • setiti

Mida on soovitav jälgida aktiivmuda käitluses fosfori ja lämmastiku kompleksse ärastamise korral

Kuidas leevendada pundumise ja vahutamisega kaasnevat negatiivsust

Jääkmuda probleemid

Millised peaksid olema asustuste puhastusseadmed

Mida vältida ja mida teha, et puhastite töö kujuneks võimalikult nõutekohaseks


Koolituse maksumus

kuni 06.maini – 165€+km

alates 07.maist – 175€+km

Toimumise aeg ja maht

14.05.2021 11.00 - 16.00

10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine

13.00 – 13.30 Lõuna

Toimumiskoht

PIRITA MARINA HOTEL (uus nimi PIRITA SPORT) Purje 9, Tallinn

Hotelli ees on tasuta parkimine


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat 

Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust