RAUDBETOONI KORROSIOON ja PÜSIVUSE TINGIMUSED

VEEBIKOOLITUS

16.09.2021.a              11.00-16.15                                                                                                            VEEBIKOOLITUS


RAUDBETOONI KORROSIOON ja PÜSIVUSE TINGIMUSED

5-ak/tunniline seminar

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse ( 6,0 TP)

Seminar on ette nähtud projekteerijatele, ehitajatele, hooldeettevõtetele, vastava ehitusmaterjalide tootjatele, 
kohaliku omavalitsustele ja järelevalvet teostavatele isikutele

ETTEKANDE SISUKORD:

Erinevate keskkonna- ja ekspluatatsioonitingimuste mõju raudbetoonehitise püsivusele
  • Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile: gaasilised, vedelad ja tahked keskkonnad:
            -  Pinnase-, heit- ja merevesi, jääsulatussoolad, loomapidamis- ja põllumajanduslikud heitveed jt keemiliselt  agressiivsed keskkonnad
            -  Keskkonnaklassid
            -  Konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtles
  • Materjalide koostis ja omadused. Pragude teke, poorsus ja agressiivsete aine migratsioon materjalides. Läbitavus
  • Korrosiooni protsessid betoonis:
                Betoon kui kapillaarpoorne süsteem
                Füüsikalised korrosiooniprotsessid (külmakindlus, soolade kristallisatsioon, mahumuutused märgumisel- kuivamisel)
                Keemilise korrosiooni protsessid 
                   -  Korrosioon sulfaatsetes-, kloriidsetes keskkondades
                   -  Vähemineraliseeritud magevees
                   -  Betooni karboniseerumine
                   -  Happe- ja leelisekindlus
                   -  Õli- ja kütusekindlus
  • Bioloogiline korrosioon
  • Terasarmatruuri korrosiooni tingimused
Raudbetoon kui komposiitmaterjal
  • Raudbetooni valmistamiseks kasutatud materjalide ja kivinemistingimuste mõju tema vee- ja korrosioonikindlusele
  • Raudbetooni kaitse ja eluea pikendamine
Püsivust kajastavate Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus

Koolituse maksumus
kuni 10.septembrini – 165€+km
alates 11.septembrist – 175€+km

Toimumise aeg ja maht
16.09.2021 11.00 - 16.15

Toimumiskoht
VEEBIKOOLITUS

Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat 
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust