RAUDBETOONI KORROSIOON

ja PÜSIVUSE TINGIMUSED

23.10.2020.a              11.00-16.15                                                                   Purje 9, Tallinn, PIRITA MARINA HOTEL & SPA  


RAUDBETOONI KORROSIOON
ja
PÜSIVUSE TINGIMUSED

5-ak/tunniline seminar

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (6,0 TP

Koolitus on ette nähtud projekteerijatele, ehitajatele, hooldeettevõtetele, vastava ehitusmaterjalide tootjatele,
kohaliku omavalitsustele ja järelevalvet teostavatele isikutele


ETTEKANDE SISUKORD


Erinevate keskkonna- ja ekspluatatsioonitingimuste mõju raudbetoonehitise püsivusele
    - Keskkonnatingimused ja nende mõju materjalile: gaasilised, vedelad ja tahked keskkonnad:
                - Pinnase-, heit- ja merevesi, jääsulatussoolad, loomapidamis- ja põllumajanduslikud heitveed jt keemiliselt agressiivsed keskkonnad
                - Keskkonnaklassid
                - Konstruktsiooni paiknemine keskkonna suhtles
   Materjalide koostis ja omadused. Pragude teke, poorsus ja agressiivsete aine migratsioon materjalides. Läbitavus
    - Korrosiooni protsessid betoonis:
        - Betoon kui kapillaarpoorne süsteem
        - Füüsikalised korrosiooniprotsessid (külmakindlus, soolade kristallisatsioon, mahumuutused märgumisel-kuivamisel)
        - Keemilise korrosiooni protsessid 
                - Korrosioon sulfaatsetes-, kloriidsetes keskkondades
                - Vähemineraliseeritud magevees
                - Betooni karboniseerumine
                - Happe- ja leelisekindlus
                - Õli- ja kütusekindlus
   Bioloogiline korrosioon
    - Terasarmatruuri korrosiooni tingimused
Raudbetoon kui komposiitmaterjal
    - Raudbetooni valmistamiseks kasutatud materjalide ja kivinemistingimuste mõju tema vee- ja korrosioonikindlusele
    - Raudbetooni kaitse ja eluea pikendamine
Püsivust kajastavate Euroopa ja Eesti õigusaktide lühitutvustus


Koolituse maksumus
kuni 15.oktoobrini – 165€+km
alates 16.oktoobrist – 175€+km
Toimumise aeg ja maht
23.10.2020 11.00 - 16.15
10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine
12.45 – 13.30 Lõuna
Toimumiskoht
Purje 9 Tallinn, PIRITA MARINA HOTEL & SPA
Hotelli ees on tasuta parkimine

Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat 
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust