OLULISED ASPEKTID REOVEEPUHASTITE HALDAMISEL

OLULISED ASPEKTID REOVEEPUHASTITE HALDAMISEL

21.01.2022.a     11.00-16.45                                                                                 Purje 9, Tallinn, PIRITA TOP HOTELLOLULISED ASPEKTID REOVEEPUHASTITE HALDAMISEL

6-ak/tunniline koolitus

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (6 TP


ETTEKANDE SISUKORD:


PUHASTITE HOOLDUS

 • aktiivmudapuhastid
 • biokilepuhastid

REOVEEPUHASTI JUHTIMINE SÕLTUVALT REOVEE ISELOOMUST

 • liht- ehk tavapuhastid
 • osalise toitainete ärastusega
 • lämmastiku- ja fosfori koosärastusega puhastid
 • avangardistlikud aktiivmuda puhastid

REOVEE JÄÄKMUUDA PROBLEEMID

 • stabiliseerimine (aeroobne, anaeroobne, keemiline, kompostimine)
 • utiliseerimine (energiatootmine, taimekasvatus)

BIOPUHASTUSELE RASKESTI  ALLUVAD REOVEED

 • kõrge BHT ja KHT veed
 • inhibeerivaid aineid sisaldavad veed
 • vahutavad veed
 • metalle sisaldavad veed
 • rasvu ja õlisid sisaldavad veed

Hapnikuga varustamine – aeratsioon

Pundumise ja vahutamise leevendamine

Puudused Eesti reoveepuhastites

Millised on Eestile sobilikud puhastid

Ohutus ja hügieen


Koolituse maksumus

kuni 14.jaanuarini – 175€+km
alates 15.jaanuarist – 190€+km


Toimumise aeg ja maht

21.01.2022   11.00 - 16.45

10.30 – 11.00 osalejate registreerimine
11.00 – 11.45 loeng
11.45 – 12.00 vaheaeg
12.00 – 12.45 loeng
12.45 – 13.30 Lõuna
13.30 – 15.00 loeng
15.00 – 15.15 vaheaeg
15.15 – 16.45 loeng


Toimumiskoht

Pirita TOP Hotell Purje 9, Tallinn

Hotelli ees on tasuta parkimine


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, kohvipause, lõuna, tunnistuse