REOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED

Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon

23.03.2023.a 11.00-16.00                                                          Narva mnt. 120, Tallinn, ORU HUB HOTELLREOVEEPUHASTITEGA SEOTUD RÕHUASETUSED

Projekteerimine, ehitamine, ekspluatatsioon

6-ak/tunniline koolitus

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (4 TP)


Sihtauditoorium: 

reoveepuhastite omanikud, ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve tegijad, 

reoveepuhastite ehitusega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid, 

veevärgi kanalisatsioonivete käitlusega kokkupuutuvad isikud


ETTEKANDE SISUKORD:


Reoveepuhastuse olukord asustuspiirkondades

  • puhastite kapatsiteedid
  • nõuded käideldud veele
  • looduslikud ja muud tingimused

Puhastite ekspluatatsiooniks vastuvõtt

Puhastite tööd mõjutavad tegurid

Adekvaatne koormuse hinnang

Millele osutada tähelepanu mehaanilisel eeltöötlusel

  • liivapüünis
  • võre
  • setiti

Mida on soovitav jälgida aktiivmuda käitluses fosfori ja lämmastiku kompleksse ärastamise korral

Kuidas leevendada pundumise ja vahutamisega kaasnevat negatiivsust

Jääkmuda probleemid

Millised peaksid olema asustuste puhastusseadmed

Mida vältida ja mida teha, et puhastite töö kujuneks võimalikult nõutekohaseks


Koolituse maksumus

kuni 15. märtsini – 190€+km

alates 16. märtsist – 210€+km


Toimumise aeg ja maht

23.03.2023 11.00 - 16.00

10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine

13.00 – 13.30 Lõuna


Toimumiskoht

ORU HUB HOTELL Narva mnt. 120, Tallinn


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, kohvipause, lõuna ja tunnistuse.

Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888  Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust