EHITISELE ESITATAVAD TULEOHUTUSNÕUDED

EHITISELE ESITATAVAD TULEOHUTUSNÕUDED

15.12.2020.a 11.00 - 16.00                                                                         Narva mnt 120, Tallinn, ORU HUB HotelEHITISELE ESITATAVAD TULEOHUTUSNÕUDED

6-ak/tunniline koolitus (4,2 TP)

Koolitus on ette nähtud ehitajatele, ehitusobjekti tuleohutuslahenduste eest 
vastutavatele ning omanikujärelevalvet teostavatele isikutele

Koolitus on üles ehitatud vastavalt Siseministri poolt 30.03.2017.a vastu võetud määrusele „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ . Koolituse käigus selgitakse tuleohutusnõuete eesmärke ja erinevate nõuete omavahelisi seoseid. Koolituse eesmärk on anda koolitatavatele tuleohutusnõuetest ülevaade, räägitakse alternatiivsetest tuleohutusnõuetest ja esitatakse ehituskulude optimeerimiseks või arhitektuursete lahenduste laialdasemaks valikuks näiteid.

ETTEKANDE SISUKORD:


   • Sissejuhatus, olulised tuleohutusnõuded ja hoone tuleohutuse määramine
   • Analüütiline tõendamine
   • Hoone konstruktsiooni kandevõime
   • Tuletõkkesektsioon
   • Ehitise osade tuleohutusnõuded (pöönind, katus, rõdu)
   • Tuletundlikkus
   • Küttesüsteemi tuleohutus
   • Ventilatsiooni süsteemi tuleohutus
   • Tuleohutuspaigaldised:
                - tulekahjusignalisatsioonisüsteem
                - evakuatsioonivalgustus (väljapääsutee valgustus, paanikavastane valgustus, ohtliku tööpiirkonna valgustus)
                - märgtõusutoru
                - tuletõrje voolikusüsteem
                - automaatne tulekustutussüsteem
                - suitsu ja soojuse eemaldamine hoonest
                - piksekaitse
   • Evakuatsioon
   • Päästetööde ohutuse tagamine
   • Ehitiseväline tuletõrje veevarustus
   • Nõuded olemasolevatele ehitistele


  Koolituse maksumus
  kuni 07.detsembrini – 165€+km
  alates 08.detsembrist – 175€+km
  Toimumise aeg ja maht
  15.12.2020 11.00 - 16.00
  10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine
  13.00 – 13.30 Lõuna
  Toimumiskoht
  Narva mnt 120, Tallinn, ORU HUB Hotel

  Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat 
  Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust