HOONETE SOOJUSTAMISE VÕIMALUSED. Materjalid ja tehnoloogiad

kuupäev täpsustatakse

Märts. 2021    11.00-15.45                            PIRITA MARINA HOTEL ( uus nimi PIRITA SPORT) Purje 9, Tallinn


HOONETE SOOJUSTAMISE VÕIMALUSED 

Materjalid ja tehnoloogiad

5,5-ak/tunniline seminar


Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (5,5 TP)


Sihtauditoorium: 

projekteerijad, ehitajad, ehitusinsenerid, kinnisvarahaldajad, eksperdid, kohaliku omavalitsused, 

hooldeettevõtjad, vastava ehitusmaterjalide tootjad ja järelevalvet teostavad isikud


ETTEKANDE SISUKORD:

 • Soojusisolatsiooni rollist hoone sisekliima ja energiatõhususe kujundamisel
 • Soojustamise tehniline probleemistik – huvitavad väljakutsed nii praktikas kui teoorias
 • Soojuse leviku viisid ja nende arvestamine soojusisoleerimisel
 • Soojustuse tööpõhimõtted erinevates ehitustarindites. Soojustuse kaasfunktsioonid. 
 • Hoone õhutiheduse vajalikkus ja õhutihenduse tagamise meetmed
 • Soojustusmaterjalid ja nende omadused, soojustusmaterjalide ja -tehnoloogiate valikuvõimalused nii tava- kui madalenergiamajades
 • Soojustussüsteemi projekteerimine ja soojustustarindi sõlmelahendused
 • Soojustussüsteemide tuleohutus
 • Soojustamistööde tehnoloogia ja kvaliteedinõuded
 • Soojustamistööde korraldus ja juhtimine
 • Soojustuse maksumuse ja tasuvuse hindamise praktilised põhimõtted. Näiteid kulude võrdluse ja tasuvusaja kohta
 • Tüüpvead ja probleemid soojustamisel ning nende vältimine. Näiteid
 • Soojustamistööde  järelevalve ja ekspertiisid
 • Küsimused - vastused


Koolituse maksumus
 – 165€+km
 – 175€+km
Toimumise aeg ja maht
Märts. 2021 11.00 - 15.45
10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine
13.00 – 13.30 Lõuna
Toimumiskoht
PIRITA MARINA HOTEL ( uus nimi PIRITA SPORT) Purje 9, Tallinn
Hotelli ees on tasuta parkimine


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat 
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust