28.02.2020    11.00-16.00                                                    Purje 9, Tallinn, PIRITA MARINA HOTEL & SPA

 

 

VESIKÜTTESÜSTEEMID
Iseärasused ja nõuded

6-ak/tunniline koolitus

Osalejad saavad ArenguLine OÜ tunnistuse (6,3 TP

Sihtauditoorium: 
projekteerijad, ehitajad, ehitusinsenerid, kinnisvarahaldajad, eksperdid, kohaliku omavalitsused, 
hooldeettevõtjad, vastava ehitusmaterjalide tootjad ja järelevalvet teostavad isikud

 

ETTEKANDE SISUKORD:

 

NÕUDED PROJEKTEERIMISELE

 • Kehtivad normatiivdokumendid kütte projekteerimisel. Kütte projekteerimise etapid ja projektide staadiumid

KÖETAVATE HOONETE SISEKLIIMA NÕUDED JA SOOJUSKAOD

 • Sisseõhuparameetrid. Välisõhu arvutuslik temperatuur (VAT)
 • Piirdekonstruktsioonide U-arvud, nende normatiivsed ja soovituslikud väärtused VV määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ valguses
 • Soojuskadude suurust mõjutavad tegurid

KAASAEGSED KÜTTESÜSTEEMID JA KÜTTEKEHAD

 • Küttesüsteemi valiku kriteeriumid. Vesiküttesüsteemide liigitus
 • Soojuskandja arvutuslikud parameetrid. Madalatemperatuurilised küttesüsteemid
 • Kaasaegsed küttekehad ja nende iseärasused. Küttekehade valik ja nende soojusväljastust mõjutavad tegurid
 • Kiirgusküte. Lagi-, sein- ja põrandküttesüsteemid. Nende iseärasused ja arvutusalused

MITME SOOJUSALLIKAGA KÜTTESÜSTEEMID

 • Nende süsteemide eripärad
 • Nõuded selliste soojusallikatega küttesüsteemidele
 • Kas vana küttesüsteemi üleviimine alternatiivsetele soojusallikatele on küttesüsteemi kaasajastamine?
 • Soojusallika valiku kriteeriumid VV määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ valguses

REGULEERIMINE KAASAEGSETES KÜTTESÜSTEEMIDES

 • Hüdrauliline tasakaalustamine. Tasakaalustusventiilid, nende paiknemine küttesüsteemis. Milline on õigesti tasakaalustatud süsteem? Millal kasutada dünaamilisi tasakaalustusventiile?
 • Tsentraalne reguleerimine. Pumbasegamissõlm, reguleerventilid, Kvs-arv, reguleerimisulatus ja rõhu suhtarv. Reguleerventiilide valiku alused.
 • Järelreguleerimine. Termostaatventiilid, neile esitatavad nõuded. Milline on efektiivne termostaatventiil?

Koolituse maksumus
kuni 18.veebruarini – 160€+km
alates 19.veebruarist – 170€+km
Toimumise aeg ja maht
28.02.2020 11.00 - 16.00
10.30 – 11.00 Osalejate registreerimine
13.00 – 13.30 Lõuna
Toimumiskoht
Purje 9 Tallinn, PIRITA MARINA HOTEL & SPA
Hotelli ees on tasuta parkimine


Koolituse maksumus sisaldab teemaalaste materjalide paketti, tunnistuse TP-ga, kohvipause ja lõunat
Palume osavõtutasu kanda ArenguLine OÜ a/a EE162200221032312888 Swedbank või tasuda sularahas enne koolituse algust

 

  SOOVIN REGISTREERUDA